Vizyonumuz

Vizyonumuz

Özçağlar Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Tic. Ltd. Yurt içi ve Yurt dışı pazarındaki rekabetin ve ticaretin öngördüğü etik kurallarına uyarak koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda hurda alımı yapılması ve geri dönüşüm katkısı sağlamak.

Tüm ticari faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı, devamlı denetim altında tutarak doğamızın yaratılış gayesine saygılı, gelecek nesillerimizi düşünerek ilerleme kaydetmek. Olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemleri alıp insana değer veren çalışmalar yapmak.

Yönetim ve Dönüşüm Sistemimizi global dünyaya uyumlu daha verimli ve etkin kılmak için bilinçli, üretken, vizyon sahibi profesyonel insanlarla çalışmak.

Doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak hem gelecek nesillerimize ve ülkemizin milli gelirine katkıda bulunarak ülkemiz için, İnsanlık için çok çalışacağız.