En yakın Hurdacı

En yakın Hurdacı

Günümüzde insanlar günlük yaşamlarında o kadar yoğun faaliyetler içerisinde bulunuyorlar ki gün içerisinde yaşamları birçok değişik noktada geçerken, üretim ve tüketim faaliyetlerinde de bulunmaktadırlar. Artan nüfusla birlikte paralel olarak ana malzemeye ve hammaddeye olan gereksinim de artmaktadır.

İstanbul firması Özçağlar Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Tic. Ltd. olarak üzerimize düşeni elimizden geldiği kadar yapmaktayız.

Ancak hammaddeye olan gereksinimin çok fazla artması doğadaki hammadde sıkıntısını da beraberinde getirmektedir. Bu hammadde sıkıntısının yanı sıra tüketiminde hızlı olması doğaya zarar vermektedir. Doğal kaynaklardan sağlanan hammaddeye gereksinimin azaltılması ve doğaya verilen zararın minimuma indirilmesi için geri dönüşüm teknolojisi insanların imdadına yetişmektedir. İstanbul hurdacı firmaları ise geri dönüşüme sağladığı katkıyla doğayı korumakta ve daha yaşanabilir bir doğa için kayda değer hizmetler vermektedirler.

Geri Dönüşüme Destek Sağlıyor

Atıl hale gelmiş olan ürün ve malzemelerin hurdacılar tarafından toplandıktan sonra gerekli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilmesinin ardından yeniden kullanılabilir hale getirilmesine geri dönüşüm denilmektedir. Geri dönüşüm günümüzde birçok alanı kapsadığından çok büyük fırsatları da beraberinde getirmektedir. Ancak geri dönüşümün yarattığı bu fırsatlardan haberdar olmayan insan sayısı da bir hayli fazladır. Geri dönüşüme belediyelerin verdiği katkının yanı sıra İstanbulda faaliyet gösteren hurda firmaları da geri dönüşüme çok ciddi destek vermektedir. Ömrünü tamamlamış ve atıl hale gelmiş hurda eşyaları ve ürünleri İstanbul ilinin genelinde kişilerden toplayan İstanbul hurdacı firmaları daha yaşanabilir bir İstanbul için hizmet etmenin yanı sıra çevreyi ve doğayı da atık maddelerden kurtarmaktadır.

Doğa Koruma Altına Alınıyor 

Geri dönüşüm insanların tek başına gerçekleştirebilecekleri bir teknoloji olmadığı için geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen insanlar yardım almalıdırlar. İnsanlar gerek evlerinde, gerekse de iş yerlerinde atıl hale gelmiş ürün ve eşyalarını Özçağlar Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Tic. Ltd. ile irtibata geçerek geri dönüşüme zannettiklerinden daha zahmetsiz bir şekilde katkı sağlayabilirler. Böylelikle gereksinim duyulan hammaddeye doğal kaynaklardan ulaşılmasının önüne geçerek doğayı koruma altına alırlar.

İnsanlar, atıl durumda olan moloz ve hurdalarını hiç umursamadan doğaya atarak doğaya büyük zarar vermektedirler. Bu da doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının tahrip edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca doğaya bırakılan bu moloz ve hurdaları doğanın yok etmesi için çok uzun bir zamana gereksinim var. İstanbul ilimizde faaliyet gösteren hurdacı firmaları ile anlaşma sağlanarak atıl durumdaki eşyaların doğaya bırakılmasındansa, İstanbul hurdacı firmalarına teslim edilmesi hem geri dönüşüm sayesinde hammadde ihtiyacını karşılayacağından doğal kaynaklar israf edilmemiş olacak, hem de bu atık maddeler doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını işgal etmeyecektir.

İstanbul Hurdacı Firmalarının Önemi

İstanbul hurdacı firmaları bakımından gelişmiş şehirlerimiz arasında yer almaktadır. Bunun ise İstanbul’a katkısı sanıldığından çok daha fazladır. Çünkü bireysel olarak geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen insanlar, atıl hale gelmiş eşyalarını geri dönüşüm tesislerine ulaştırmak isteseler de bu sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Özellikle de atıl hale gelmiş hurda niteliğindeki eşya ağır ve yer kaplıyorsa özel bir araçla geri dönüşüm tesisine götürmeye gereksinim vardır. Tam bu noktada devreye giren Özçağlar Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Tic. Ltd. hem sizleri atıl eşyalarınızdan kurtarmakta, hem de bu atıl eşyalarınızı geri dönüşüm tesislerine ileterek hammadde gereksiniminin karşılanmasına katkı sağlamanıza yardımcı olmaktadır.

Hurdacılık, işe yaramayacak her tür eski madeni, plastik, elektronik eşyaların tekrar kullanılmaya ve ekonomiye kazandırılma amacı ile oluşan bir meslektir. Hurdacılık işi sistemli bir çalışma gerektirmekte olup zincirin halkaları gibi bir biri ile bağlantılı şekilde işleyiş gösterir. Hurdacılık yıkım işleri ve İnşaat malzeme alımları alanlarında da alımlar gerçekleştirir.

Geniş bir ağ sektörüne sahip olan hurdacılık, geri dönüşüm amaçlı olarak her tür atık malzemenin alınması ve tekrardan üretime sunulması için gereken çalışmaları kapsar. Hurdacılıkta detay olarak tanımlanan durum ise, çevre korunması, bu işin alt yüklenicilerine ekonomi girdisi sağlaması gibi getiriler sunmasıdır.

 

Hurda Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Alımı yapılan eski şeylerin hurda kategorisinde olup olmayacağı araştırması yapılmalıdır.

Geri dönüşümü sağlayacak hurda malzemesi olup olmayacağı konusuna dikkat edilmelidir.

Hurda alırken, ekonomiye, çevreye ve üretime katkısı olacak ürünler olmasına dikkat edilmelidir. Bu özellikleri taşımayan hurda malzemesi çöpten farklı olmamaktadır.

Hurda malzemeleri ayrıştırıldıktan sonra alınmalıdır.

Fiyat teklifi muhakkak öncesinden alınmalıdır.

Hurdalık malzeme önceden gidip görülmelidir. Keşif yapılmalıdır.

Hurda fiyat miktarlarının da takip edilmesi hurda alımında önemli bir husustur.

Hurda alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus tartma esnasında hurdanın içerisine farklı materyallerin eklenmemesi.

Fırsatçı, dürüst olmayan kişilerden hurda alımına gidilmemesi

Hurda ilanları takip edilmeli ki uygun teklif ile alınması için.

Yıkım karşılığı alınacak hurdanın zararı ve yararı iyice araştırıldıktan sonra alım gerçekleşmelidir.

Hurdacılık

Bu sektörde belli bir kategoride hurda alımı yapan şirketler olduğu gibi bünyesinde çeşitli hurda alımı yapacak hurdacılar da mevcuttur. Hurda olarak değerlendirilecek materyaller alüminyum, bakır, çinko, demir, paslanmaz hurda, elektronik, makine, kurşun ve türevleridir.

 

Hurdacılık son yılların değer kazanan sektörüdür. Değer kazanmasının ana sebebi ekonomiye geri dönüşüm aracılığı ile katkı ve çevresel olumlu etkileri yönünden olmaktadır.

Hurdacılık sektöründe yer almayı düşünenlerin ekip ve teçhizatlar ile donanımlı olması gerekir ve bu işi profesyonelce yapmak gerekir. Nakliye araçları, ayrıştırıcılar, hurdaların toplanması ve saklanması için geniş bir alan ve personel sayısı bu sektörün ihtiyacı olan ekip ve ekipmanıdır.

Yorumlar (0)

Yorum Yazın